Genus: Vitalia IVACHNEKO, 1973
Etymology: In honor of Vitaliy Georgiyevich Ochev, Russian vertebrate Paleontologist.
= Coelodontognathus OCHEV, 1967 (partim)

Species: grata IVACHNEKO, 1973
Etymology: Latin, grata, "grind."
= Coelodontognathus donensis OCHEV, 1967 (partim)
Etymology:

Holotype: PIN 104/3105

Locality: Donskaya Luka Locality, Lipovskaya Balka Ravine, Village of Sirotinskaya, right boundary of the valley of the Don, Ilovlyansk District, Volgograd Region, European Russia.

Horizon: Lipovskaya Formation, Gamskii Horizon, Yarenskii Superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Upper part of the Olenek Stage, Upper Nammalian –Spathian Stage, Upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material: Fragmentary dentary.