Genus: Jixiangornis JI, JI, ZHANG, YOU, ZHANG, WANG, YUAN & JI, 2002
Etymology: In reference to Yixian Formation, and Greek, ornis, "bird."
= Luckyraptor ZHANG, 2007 (nomen nudum)
Etymology:

Species: orientalis JI, JI, ZHANG, YOU, ZHANG, WANG, YUAN & JI, 2002
Etymology: Latin, orientalis, "eastern."
(Note: Avialae)
= Luckyraptor eastensis ZHANG, 2007 (nomen nudum)
Etymology:

Holotype: CDPC-02-04-001

Locality: Sihetuan area, Beipiao City, Liaoning Province, China.

Horizon: Horizon 1, Lower part of the Yixian Formation, Jehol Group.

Biostratigraphy: Psittacosaurus Fauna, Confuciusornis Avifauna.

Age: Valanginian Stage, Upper Neocomian Subepoch, Early Early Cretaceous Epoch, Early Cretaceous.

Material: Skull and skeleton.

Referred material:

AZUMA, 2005

Locality: Western Liaoning Province, China.

Horizon: Yixian Formation, Jehol Group.

Biostratigraphy: Psittacosaurus Fauna, Confuciusornis Avifauna.

Age: Valanginian Stage, Upper Neocomian Subepoch, Early Early Cretaceous Epoch, Early Cretaceous.

Material:

IG-7: Skull and skeleton.