TAN, DAI, HE, ZHANG, HU, YU, LI, WEI, PENG, YE, ZHANG, RE & YOU, 2018

Locality: Laojun Village, Pu'an Township, Yunyang County, 108°55'86"E, 30°50'45.44"N, Chongqing Municipality, China.

Horizon: Lower Member, Shaximiao Formation.

Biostratigraphy:

Age: Bajocian Stage, Dogger Epoch, Middle Jurassic.

Material:

CLGPR v0001 (field number: 17YP3304-S66 (5): Middle Cervical vertebra.