Genus: Oshanosauurs ZHAO, 1986 (nomen nudum)
Etymology:

Species: youngi ZHAO, 1986 (nomen nudum)
Etymology: In honor of Yang Zhong-Jian (C.C. Young, Chung-Chien Young).

Holotype:

Locality:

Horizon:

Biostratigraphy:

Age:

Material: