Genus: Jaikosuchus SENNIKOV, 1990
Etymology:

Species: magnus (OCHEV, 1979) SENNIKOV, 1990
Etymology:
= Chasmatosuchus magnus OCHEV, 1979

Holotype: PIN 951/65 (formerly SGU 104/3516)

Locality: Rassypnoe, right bank of the Ural River, 1.5 km NE of Rassypnoe village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Petropavlovskaya Svita, Yarenskian Gorizont, Baskunchakina series.

Biostratigraphy: Zone VI.

Age: Upper Buntsandstein, Romashkino Series, Uppermost Olenekian Stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material: 5th cervical vertebra.

Paratypes:

PIN 951/41: Left fibula.

Locality: Mescheryakovka II (Donguz IX), right bank of the Donguz River (Drainage basin of left bank of the Ural River), 0.6 km NW of Mescheryakovka village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Petropavlovskaya Svita, Yarenskian Gorizont.

Biostratigraphy:

Age: Upper Buntsandstein, Uppermost Olenekian Stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 4187/25: Neural arch of a cervical vertebra.