Sp

TVERKOKHLEBOV, TVERDOKHLEBOVA, SURKOV & BENTON, 2002

Locality: Kamenny Yar I, Kamenny Yar ravine, right tributary of the Sorockha River, 7.5 km SE of Troyitzkoe village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Kzylsaiskaya Svita, Sludkian Gorizont, Uppermiddle Vetlugan Supergorizont.

Biostratigraphy: (2)

Age: Uppermiddle to Lower Upper Buntsandstein, Middle Olenkian Stage, Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: Vertebra.

Locality: Borshevskoe, 0.5 km NE of Borshchevka village, right bank of the Chapayevska River, Alexeyevka District, Samara basin, Samara Province (Kuybyshevskaja Oblast), eastern European Russia.

Horizon: Gostevskaya Svita, Ust-Mylian Gorizont, Upper Vetlugan Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Upper Buntsandstein, Uppermiddle Olenkian Stage, Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: