Sp

BULANOV, 2003

Locality: Ust'-Koin locality, Knyazhpogostskii District, Komi Republic, European Russia.

Horizon:

Biostratigraphy: Parabradysaurus silantjevi zone.

Age: Lower Kazanian Age, Capitanian Stage, Upper Guadelupain Stage, Middle Zechstein Epoch, Late Permian.

Material:

PIN 4417/14: Dentary.

PIN 4417/43: Marginal tooth.

_____________________________________________________________________________________

TVERDOKHLEBOV, TVERDOKHLEBOVA, MINIKH, SURKOV & BENTON, 2005

Locality: Vyazovka-1, 0.4 km N of Vyazovka village, right slope of Vyazovka gully, Ural drainage basin, Orenburg Region, European Russia.

Horizon: Kulchumovskaya Svita, Vyatkian Gorizont.

Biostratigraphy:

Age: Late Tatarian Age, Capitanian Stage, Middle Zechstein Epoch, Late Middle Permian.

Material:

Number: Not given:

Locality: Boevaya Gora (Boevoii), 0.4 km SW of Korolki village, left tributary of Elshanka River, Ilek drainage basin, Orenburg Region, European Russia.

Horizon: Kulchumovskaya Svita, Vyatkian Gorizont.

Biostratigraphy:

Age: Late Tatarian Age, Capitanian Stage, Middle Zechstein Epoch, Late Middle Permian.

Material:

Number: Not given: Humerus.


Locality: Pokrovka, quarry on SW outskirts of Pokrovka village on right bank of Chesnokovka River, Samara drainage basin, Orenburg Region, European Russia.

Horizon: Kutulukskaya Svita (Vyatkian Gorizont).

Biostratigraphy:

Age: Upper Tatarian Age, Lopingian Subepoch, upper Zechstein Epoch, Late Permian.

Material:

Number: Not given: Dermal bones.